Rendeletek

2015. évtől alkotott vagy módosította rendeleteket az alábbi linken találják:

Nemzeti jogszabálytár


Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete – A 2024. évi költségvetéséről.

Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Mesterszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
– Mellékletek

Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete – Mesterszállás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
– Mellékletek

Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X.26.) számú önkormányzati rendelete – A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről

Mesterszállás Községi Önkormányzat 8/2017. (IX.21.) számú rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséről

Mesterszállás Községi Önkormányzat 9/2015. (VI.23.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Mesterszállás Községi Önkormányzat 5/2015. (IV.28.) számú rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Mesterszállás Községi Önkormányzat 4/2015. (IV.28.) számú rendelet az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Mesterszállás Községi Önkormányzat 1/2015. (II.13.) számú rendelete a Mesterszállás Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2006. (III.31.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mesterszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(X.22.) önkormányzati rendelete – Mesterszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozási rendjéről

Mesterszállás község képviselő testületének 9/2006(VI.23.)a bírósági végrehajtásról szóló többször módosított 1994. évi LIII. törvény alapján elővásárlási joggal megszerzett ingatlan hasznosításának feltételeiről

Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (IX.16.) számú rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005.(IX.16.) számú rendelete
( egységes szerkezetbe foglalva a 13/2008(IX.12.) rendelettel, 4/2009.(I.29.) rendelettel, 15/2009.(VIII.26.) rendelettel,9/2012.(IV.27.) rendelettel és a 4/2014(IV.30. rendelettel)
a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. (IX.16.) számú rendelete a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok végrehajtásáról

Mesterszállás Község Önkormányzatának 7/1994. (XI. 22.) számú rendelete a község címéről és zászlójáról