Szervezeti, személyzeti adatok

1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

ELÉRHETŐSÉG

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, SZERVEZETI EGYSÉGEK

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

HIVATAL

3. SZERV ÉS SZERKEZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

TELEFONKÖNYV

4. ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐK

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

ÜGYFÉLFOGADÁS

5. TESTÜLETI SZERV

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

6. KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

7. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

8. KÖZALAPÍTVÁNYOK

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

KÖZALAPÍTVÁNYOK

9. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

10. LAPOK

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

11. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERV

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Mesterszállás Községért Közalapítvány 2017. évi beszámolója