Könyvtár

Művelődési Ház – Könyvtár

Közösségszervező:

Soós Edina

E-mail: soedus880410@gmail.com

A Mesterszállás, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely könyvtár célja és küldetése az, hogy településén magas színvonalú nyilvános könyvtári szolgáltatásokkal – mint a kultúra, a művelődés és a közösségi találkozások társadalmi színtere – váljon a helyi közösség életének aktív formálójává.
A könyvtár az oktatás, a képzés, az egyéni fejlődés, az élethosszig tartó tanulás eszközévé, nélkülözhetetlen intézményévé váljon a településen.

A könyvtári feladatellátással az oktatási és közösségi igények figyelembe vételével, értékközvetítő és értékteremtő könyvtári szolgáltatásokkal egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson a kulturális javakhoz.
A település könyvtára elősegíti a fizikai, mentális, illetve társadalmi hátrányokkal küzdő látogatók kulturális integrációját, törekszik az esélyegyenlőségük javítására.

A Mesterszállás, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely közkönyvtári ellátást biztosító nyilvános települési könyvtár. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozása alá esik.

A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely és Művelődési Házban folyó munka során igyekezni kell betartani a különböző előírásokat és jogszabályokat, valamint kulturális értékeket közvetíteni, a község lakosságának igényeit és elvárásait figyelembe venni, valamint a helyi hagyományokat és tradíciókat szem előtt tartani.

Szolgáltatások:
Kölcsönzés (helyben kölcsönzés, ill. kivitel a könyvtárból: könyv, időszaki kiadvány (újság, folyóirat), könyvtárközi kölcsönzés;
Közvetlen (helyben) használat: olvasóterem, időszaki kiadvány (újság, folyóirat);
Információszolgáltatás: elektronikus katalógus;
Rendezvény: kiállítás, előadás, találkozó, könyvtári óra;
Számítógép-használat: internethasználat, egyéb;
Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés.

Művelődési Ház – Könyvtár nyitvatartási ideje
Hétfő: 9.00-11.00, 14.00-16.00
Kedd: 9.00-11.00, 14.00-16.00
Szerda: 9.00-11.00, 14.00-16.00
Csütörtök: 9.00-11.00, 14.00-16.00
Péntek: 9.00-11.00, 14.00-16.00
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

Művelődési Ház teremhasználati díj

(17/2003. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet alapján)

– téli időszakban (november, december, január, február, március, április) :

kisterem esetében: 3.000,-Ft,

nagyterem esetében: 5.000,-Ft

– nyári időszakban (május, június, július, augusztus, szeptember, október)

kisterem esetén: 2.000,-Ft

nagyterem esetén: 3.000,-Ft


Alapító okirat

Megállapodás a Polgármesteri Hivatallal

Szervezeti és Működési Szabályzat

Művelődési Ház – Könyvtár használatának szabályozása

Megállapodás a Vershegy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézménnyel