TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-JN1-2022-00045

Projektindító sajtóközlemény

Tájékoztató a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00045 számú projektről

Projektzáró sajtóközlemény

Támogatói szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-JN1-2022-00045

Kedvezményezett: MESTERSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A Rákóczi út Mesterszállás egyik jelentős útja, a településközpontból indulva, ezen az úton érhető el több közintézmény (Iskolája, Művelődési ház és Könyvtár, játszótér, a település közösségi parkja). A meglévő több évtizedes útburkolat elhasználódott, több helyen kikátyúsodott, jelentősen deformálódott, az útburkolat szélesítése és aszfalt burkolatának felújítása vált szükségessé. A felújításra tervezett útszakaszon buszmegálló található, így a projektbe BUSZ öböl kiépítése vált indokolttá.

A felújítás beavatkozási területe a Szabadság út csatlakozásától 185 fm-ig terjedt ki. A beruházás keretében megvalósításra került a Rákóczi út kiszélesítése, az útcsatlakozásnál található buszmegálló öböl részének megerősítése és felújítása, az   útburkolat felújítása, új hengerelt aszfaltréteg építésével, útburkolat mellett mindkét oldalon stabilizált padka építése, valamint a csapadékvíz elhelyezésére szolgáló földárkok profilozása.

Érintett földrészletek: 9 hrsz.

Tervezett beavatkozások főbb paraméterei (előirányzat):

  • útburkolat szélesítése (egységesen 5 m szélességre, a Szabadság úti csatlakozásnál 5,50 m szélességre);
  • aszfalt burkolat felújítása 185 fm. hosszon;
  • buszmegálló öböl részének megerősítése, felújítása, BUSZ öböl kialakítása.