HUMÁN KAPACITÁSOK FEELSZTSE MEZŐTÚR TÉRSÉGÉBEN – EFOP – 3.9.2-16- 2017-00011

· projektazonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00011

· a kedvezményezett neve: Mesterszállás Községi Önkormányzat

· a projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében

· a szerződött támogatás összege: bruttó 239,98 millió Ft

· a támogatás mértéke (%-ban): 100%

· a projekt tartalmának bemutatása:
A projekt hozzájárul a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex csökkentéséhez, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségi szintjének növeléséhez, az iskolán kívüli programok spektrumának szélesítéséhez, a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emeléséhez is.

A program megvalósítása 36 hónapon keresztül történik, mely során az alábbi beavatkozások megvalósítása tervezett:

– képzések és továbbképzések a humán szolgáltatásokban dolgozók számára,

– szemléletformáló tréningek a humán szolgáltatásokban dolgozók részére,

-„Szomszéd-járás” program és térségspecifikus műhelyprogramok a humán szolgáltatásokban dolgozók komplex erőforráskihasználása érdekében,

– testvérvárosi látogatás (szakmai tanulmányút, melyen a helyi óvodák, iskolák, szociális szolgálatok és kulturális intézmények dolgozói vesznek részt),

– rendszeres szakkörök (felelős pénzügyi gazdálkodás, ökotudatosság növelése),

– kapcsolódó ökotudatos kisfilmek forgatása (osztályfőnöki órákon történő vetítése),

-„Gyere velem-program”: rendszeres hétvégi szülő-gyermek-intézmény közös programok,

– komplex angol nyelvprogram a térség összes településén, azaz a rendszeres iskola utáni kiscsoportos nyelvoktatás lehetőségének megteremtése a hátrányos helyzetű tanulók részére,

– kiemelt ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetű tanulók számára,

– komplex óvodai beavatkozási csomag a korai fejlesztés érdekében, kiemelten: esetmegbeszélések, intézkedési tervek elkészítése, rendszeres szabadidős programok megvalósítása, szülői együttműködés lehetőségének megteremtése, óvodapedagógiai képzések, szakmai előadások, védőnői program, játékos angolnyelv-tanulás, zenetanulás (korai készségfejlesztés), valamint sporthetek indítása.

A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében c. projekt összesen hat település (Mezőtúr, Túrkeve, Mezőhék, Kétpó, Mesterszállás, Örményes) és egy nonprofit kft. (Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) közreműködésével valósul meg.

· a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.29.