Testületi ülések

2014

2014.12.17.    
     
2014.12.11.    
     
2014.11.25.    
     
2014.11.06.    
     
2014.10.22    
     
2014.10.06.    
     
2014.09.24.    
56/2014(IX.24.) képviselőtestületi határozat Mesterszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.10.06. soron kívüli nyilvános ülésének elfogadásáról  
56/2014(IX.24.) képviselőtestületi határozat a Mezőtúri Városi Intézmény - Csoda-Vár Központi Óvoda létszámcsökkentési pályázatáról  
2014.09.10.    
47/2014. (IX.10.) Képviselő testületi határozat Mesterszállás Községi Önkorámnyzatának Képviselő-testülete 2014.09.10-i soros nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról  
8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet A közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről  
9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet A Mesterszállás Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I.30.) rendeletének módosítására  
48/2014. (IX.10.) Képviselő testületi határozat Az Önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv 2014. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról  
49/2014. (IX.10.) Képviselő testületi határozat Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatásáról  
50/2014. (IX.10.)  Képviselő testületi határozat A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről  
51/2014. (IX.10.)  Képviselő testületi határozat A Berettyó-Körös Többcélú Társulás BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott Támogatási Szerződés 1. számú módosításáról  
52/2014. (IX.10.)  Képviselő testületi határozat

A Berttyó-Körös Többcélú Társulás BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott Támogatási Szerződés 1. számú módosításáról

 
53/2014. (IX.10.)  Képviselő testületi határozat Lazók József Mesterszállás Szent István út 48. szám alatti lakos, méhész részére az önkormányzat tulajdonát képező Szabadság út 17. szám alatti épületben lévő helyiség térítésmentes használatba adásáról  
     

2014.08.27

   
42/2014. (VIII.27.) Képviselő testületi határozat

Mesterszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.08.27-i soros nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 
43/2014. (VIII.27.) Képviselő testületi határozat A Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolójának elfogadásáról  
44/2014. (VIII.27.) Képviselő testületi határozat A helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról  
45/2014. (VIII.27.) Képviselő testületi határozat A Mesterszállás Község Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról  
46/2014. (VIII.27.) Képviselő testületi határozat A Mezőtúri Városi Intézmény – Csoda-vár Központi Óvoda létszámcsökkentési pályázatról  
     

2014.08.21.

   
38/2014. (VIII.21.) Képviselő testületi határozat Mesterszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.08.21-i nyílt ülése napirendjének elfogadásáról  
39/2014. (VIII.21.) Képviselő testületi határozat Dr. Budai Ügyvédi Iroda Megbízási Szerződésének elfogadásáról  
40/2014. (VIII.21.) Képviselő testületi határozat KEOP 2014.-4. 10.0/F kódjelű épületenergetikai pályázat közbeszerzési eljárás előkészítésére ajánlati felhívás elfogadásáról  
41/2014. (VIII.21.) Képviselő testületi határozat Közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról  
     

2014.08.05.

   
35/2014. (VIII.5.) Képviselő testületi határozat Mesterszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.08.05-o soron kívüli nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról  
36/2014. (VIII.5.) Képviselő testületi határozat Önkormányzatokés intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban (KEOP-2014-4.10.0/F) pályázat benyújtására  
37/2014. (VIII.5.) Képviselő testületi határozat

2014. évi közbeszerzési terv elfgadásáról

 
     
2014.06.24.    
     
     
     
     
     

2014. 05. 28.

 
19/2014.(V.28.) képv.test.határozat Mesterszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 05. 28-i nyílt ülése napirendjének elfogadásáról

6/2014.(V.28.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

*h
20/2014.(V.28.) képv.test.határozat         Nagypál Ilona védőnő megbízási díjáról
   
2014. 05. 28. (közmeghallgatás)  
23/2014.(V.28.) képv.test.határozat Mesterszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 05. 28-i közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról                                                               
24/2014.(V.28.) képv.test.határozat Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolőjáról
   

2014. 04. 29.

 
12/2014.(IV.29) sz.képv.test.határozat

Mesterszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 04. 29-i nyílt ülése napirendjének elfogadásáról

13/2014.(IV.29.) sz.képv.test.határozat

az önkormányzat gyermekjóléti feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

2/2014.(IV.30.) sz.önkorm.rendelet 2013. évi előirányzat módosításáról
*h
3/2014.(IV.30.) sz önkorm.rendelet az önkormányzat 2013. évi  zárszámadásának elfogadásáról
*h
4/2014.(IV.30.) sz önkorm.rendelet temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 10/2005.(IX.16.) rendeletének módosítására
*h
14/2014.(IV.29.) sz.képv.test.határozat  beszámoló Mesterszállás Község
Önkormányzatánál 2013. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól
15/2014.(IV.29.) sz.képv.test.határozat    Főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartások, beszámoló készítés (2013. I. félévi) ellenőrzéshez intézkedési terv elfogadásáról
16/2014.(IV.29.) sz.képv.test.határozat a Mezőtúri Tankerület illetékességéhez tartozó köznevelési intézményt érintő átszervezéshez való hozzájárulásról
5/2014.(IV.30.) sz.önkorm.rendelet az egyes szolgáltatások díjairól
*h
   
2014.01.29.  
1/2014.(I.29.)képv.test.határozat       

Mesterszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 01. 29-i nyílt ülése napirendjének elfogadásáról

1/2014.(I.30.) sz. rendelete                 a Mesterszállás Községi Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről                                                            
*h
2/2014.(I.29.) képv.test.határozat a helyi választási bizottság tagjának és póttagjának megválasztásáról
3/2014.(I.29.) képv.test.határozat Mesterszállás Község Tűzoltó Egyesületének támogatási kérelmének elfogadásáról
4/2014.(I.29.) képv.test.határozat       a Berttyó-Körös Többcélú Társulási megállapodásának módosításáról
5/2014.(I.29.) képv.test.határozat        Nagypál Ilona védőnő megbízási díjáról
6/2014.(I.29.)képv.test.határozat       Klebelsberg Intézményfenntartó központtal kötendő ingyenes vagyonkezelési szerződés elfogadásáról
7/2014.(I.29.) épv.test.határozat       Nagyné Seres Anikó kirendeltség-vezető 40 év közigazgatásban végzett munkájának elismeréséről