Testületi ülések

2013

 

2013. 12.11.

 
84/2013.(XII.11.) képviselő testületi határozat Mesterszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.12.11-i nyílt ülése napirendjének elfogadásáról
85/2013.(XII.11.) képviselő testületi határozat Művelődési Ház – Könyvtár 2014. évi munkatervének elfogadásáról
86/2013.(XII.11.) képviselő testületi határozat Mesterszállás Községi Önkormányzat 2014. évi munkatervének elfogadásáról
87/2013.(XII.11.) képviselő testületi határozat A Diákkonyha teljesítményének ellenőrzéséről szóló intézkedési terv elfogadásáról
88/2013.(XII.11.) képviselő testületi határozat Közoktatási társulási megállapodásban foglalt pénzügyi elszámolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséről, valamint a körjegyzőség fenntartási és működési költségeinek elszámolásáról
13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatási szerződésről
*h
89/2013.(XII.11.) képviselő testületi határozat a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésről
14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben ellátásokról
*h
15/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A Mesterszállás Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.22.) rendeletek módosítására
*h
90/2013.(XII.11.) képviselő testületi határozat Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás Munkájában való részvételének képviseletéről
91/2013.(XII.11.) képviselő testületi határozat Mezei őrszolgálat dologi kiadásaihoz hozzájárulás
16/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálatról szóló 5/2001.(V.25.) rendeletének módosítására
*h
   

2013. 10.30.

 
74/2013. (X.30.) képviselőtestületi határozat Mesterszállá Községi Önkormányzatának Képviselő testülete 2013.10.30-i nyílt ülése napirendjének elfogadásáról
75/2013. (X.30.) képviselőtestületi határozat Mesterszállás Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervéről
76/2013. (X.30.) képviselőtestületi határozat Mesterszállás Község Önkormányzatának stratégiai ellenőrzési tervéről
77/2013. (X.30.) képviselőtestületi határozat Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
78/2013. (X.30.) képviselőtestületi határozat Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves beszámolójáról
12/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet A filmforgatási célú közterület-használatára vonatkozó szabályokról
**hk
79/2013. (X.30.) képviselőtestületi határozat Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás működtetésre kötött megállapodás megszüntetés napjának módosításáról
80/2013. (X.30.) képviselőtestületi határozat Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub támogatásáról
   

2013.09.11.

 
61/2013.(IX.11.) sz. képv.test.hat. Mesterszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.09.11-i nyílt ülése napirendjének elfogadásáról
10/2013.(IX.12.) sz. önkorm. rendelete A talajterhelési díjról
*h
11/2013.(IX.12.) sz. önkorm. rendelete A mesterszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.22.) rendeletének módosítására
*h
62/2013.(IX.11.) sz. képv.test.hat. Az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
63/2013.(IX.11.) sz. képv.test.hat. Végné Lapu Julianna védőnő megbízási díjáról
64/2013.(IX.11.) sz. képv.test.hat. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részvények vásárlásáról
65/2013.(IX.11.) sz. képv.test.hat. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról
66/2013.(IX.11.) sz. képv.test.hat. Kovács János könyvkiadási kérelmének támogatásáról
67/2013.(IX.11.) sz. képv.test.hat. Aponyi Sándor Mesterszállás, Szent István út 7. szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező Szabadság út 17. szám alatti épületben lévő helyiség térítésmentes használatba adásáról
   
2013.06.24.  
47/2013.(VI.24.) képv. test. hat. 2013.június 24-i nyílt ülése napirendjének elfogadásáról
8/2013.(VI.25.)önkorm.rendelet az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésről
*h
9/2013.(VI.25.) önkorm. rendelet az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
*h
48/2013.(VI.24.) képv. test. hat. Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatok elfogadásáról
49/2013.(VI.24.)  képv. test. hat.

hatályos önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalásáról

50/2013.(VI.24.)  képv. test. hat. A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása és a  Körös –Tisza Menti Önkormányzatok  Hulladékrekultivációs Társulása  szerződéseinek módosításáról
51/2013.(VI.24.)  képv. test. hat. a Mezőtúri – Mesterszállási Óvoda és Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Alapító okirat módosításáról
52/2013.(VI.24.)  képv. test. hat.

a Berettyó- Körös Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról

53/2013.(VI.24.)  képv. test. hat. Mesterszállás Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
54/2013.(VI.24.)  képv. test. hat. a köznevelési intézmények vagyonkezeléséről szóló szerződés 2. számú módosításáról
55/2013.(VI.24.)  képv. test. hat. a szennyvíz és ivóvízhálózatról szóló bérleti üzemeltetési szerződés megszüntetéséről
56/2013.(VI.24.)  képv. test. hat. a szennyvíz és ivóvízhálózatról szóló bérleti díj kiszámlázásáról
57/2013.(VI.24.)  képv. test. hat. Mesterszállás Községért Alapítvány Táncsics Mihály park rehabilitációs pályázatának benyújtásáról
58/2013.(VI.24.)  képv. test. hat. Mezőtúr- Mesterszállás Óvodai Társulás társulási megállapodásának módosításáról

1 2 3

*h: hatályban van

**hk: hatályon kívül