Testületi ülések

2012

2012.12.20.

 
106/2012.(XII.20.) sz. képviselő testület határozat Művelődési Ház – Könyvtár 2013. évis munkatervének elfogadásáról
107/2012.(XII.20.) sz. képviselő testület határozat Mesterszállás Községi Önkormányzat 2013. évi munkatervének elfogadásáról
108/2012.(XII.20.) sz. képviselő testület határozat A költségvetés tervezésének ellenőrzéséről a költségvetési előirányzatok és teljesítésük ellenőrzéséről szóló intézkedési tervről
109/2012.(XII.20.) sz. képviselő testület határozat Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és a szakmai teljesítésigazolás ellenőrzéséről szóló intézkedési tervéről
110/2012.(XII.20.) sz. képviselő testület határozat A Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. adósság rendezéséről
17/2012.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2007. (XII.20.) rendeletének módosítására
**hk
111/2012.(XII.20.) sz. képviselő testület határozat DTH Duna-Tiszamenti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft.-vel létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról szóló tájékoztatójáról
112/2012.(XII.20.) sz. képviselő testület határozat Kunszentmártoni Kistérségi hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséről és közszolgáltatás végzéséről szóló koncessziós szerződés aláírásáról
   

2012.12.11.

 
98/2012. (XII.11.) képviselő testületi határozat Folyószámla hitel igénybevételéről szóló 83/2012.(X.09.) képviselő-testületi határozat módosításáról
99/2012. (XII.11.) képviselő testületi határozat A folyószámlahitel meghosszabbításáról
100/2012. (XII.11.) képviselő testületi határozat Az önkormányzat adósságkonszolidációjáról
101/2012. (XII.11.) képviselő testületi határozat A Mezőtúri Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár Mesterszállási Általános Iskolája tagintézmény állami fenntartásba vételéről szóló megállapodásról
102/2012. (XII.11.) képviselő testületi határozat A köznevelési feladatot ellátó Mezőtúr-Mesterszállás Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmény tagintézményének állami fenntartásba vételéről szóló megállapodásról
103/2012. (XII.11.) képviselő testületi határozat A köznevelési és közművelődési intézmények átszervezésével kapcsolatos döntések hatályon kívül helyezéséről
104/2012. (XII.11.) képviselő testületi határozat A Mezőtúri Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár Alapító okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról
105/2012. (XII.11.) képviselő testületi határozat Mezőtúr Város Önkormányzata és Mesterszállás Község Önkormányzata között közoktatási társulási megállapodás módosításáról
   

2012.11.30.

 
90/2012. (XI.30.) sz. képviselő testületi határozat Az önkormányzat 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásának végrehajtásáról
91/2012. (XI.30.) sz. képviselő testületi határozat Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
92/2012. (XI.30.) sz. képviselő testületi határozat A Mezőtúri Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár Alapító okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról
93/2012. (XI.30.) sz. képviselő testületi határozat A mezőtúri városi óvodi jövőbeni működéséről
94/2012. (XI.30.) sz. képviselő testületi határozat Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalról szóló Megállapodás elfogadásáról
95/2012. (XI.30.) sz. képviselő testületi határozat Közterület elnevezéséről
96/2012. (XI.30.) sz. képviselő testületi határozat Mezőtúr Város Önkormányzata és Mesterszállás Község Önkormányzata között közoktatási társulási megállapodás módosításáról
97/2012. (XI.30.) sz. képviselő testületi határozat Az önkormányzat kötelezettség vállalásáról
   

2012.10.30.

 
86/2012.(X.30.) sz. képviselő testületi határozat A Mezőtúri Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár Alapító okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról
87/2012. (X.30.) sz. képviselő testületi határozat A Mezőtúr és Térsége Víziközmű Vagyonkezelő Kft. víziközmű vagyonának térítésmentes vagyonátruházásáról
   

2012.10.09.

 
76/2012.(X.09.) sz. képviselő-testületi határozat Mesterszállás Község Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervéről
16/2012. (x.10.) sz. önkorm. Rendelet Mesterszállás Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.01.) számú rendeletének módosítására
**hk
77/2012. (X.09.) sz. képviselő testületi határozat Az önkormányzat közoktatási intézményének 2013. január 1-jétől történő működéséről
78/2012. (X.09.) sz. képviselő testületi határozat Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
79/2012. (X.09.) sz. képviselő testületi határozat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Mesterszállás Község Önkormányzata közötti, a Mezőtúri Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról
80/2012. (X.09.) sz. képviselő testületi határozat ÖNHIKI támogatás benyújtásáról
81/2012. (X.09.) sz. képviselő testületi határozat Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub támogatásáról
82/2012. (X.09.) sz. képviselő testületi határozat Berettyó-Körös Többcélú Társulás társulási megállapodás felülvizsgálatának szándéknyilatkozatáról
   

                    
1 2 3

*h: hatályban van

**hk: hatályon kívül