Testületi ülések

2011

2011. 12. 20.    
180/2011.(XII.20.) sz képv.test.határozat          Művelődési Ház- Könyvtár
2012. évi munkatervének
elfogadásáról
 
181/2011.(XII.20.) sz képv.test.határozat         Mesterszállás Községi Önkormányzat
2012. évi munkatervének elfogadásáról
 
182/2011.(XII.20.) sz.képv.test.határozat        önkormányzat és intézményeinek
gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatok
elfogadásáról szóló 316/2006.(IX.15.)
számú határozat hatályon kívül helyezéséről
 
183/2011.(XII.20.) sz. képv.test.határozat        az önkormányzat szabályozottságának
ellenőrzéséről készített terv elfogadásáról
 
184/2011.(XII.20.) sz.kév.test.határozat          az önkormányzat pénzmaradvány elszámolásának ellenőrzéséről  
16/2011.(XII.21.) számú rendelet                    a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2007.(XII.20.) számú rendeletének módosításáról
**hk
     
2011. 11. 29.    
174/2011.(XI.29.) sz.képv.test.határozat              az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról  
175/2011.(XI.29.) sz.képv.test.határozat             önkormányzati tulajdonú csatornák üzemeltetéséről  
     
2011. 11. 16.    
163/2011.(XI.16.) sz. képv test.határozat       az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról  
15/2011.(XI.17.) sz.önkormányzati rendelet    a képviselőtestület SZMSZ-ról szóló 2/2011.(IV.13.) számú rendeletének módosítására **hk
     
2011. 10. 24.    
14/2011.(X.25.) sz.önkormányzati rendelet     települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
Hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
16/2007.(XII.20.) sz. rendelet módosításáról
**hk
142/2011.(X.24.) sz képv.test.határozat           a Mezőtúri Általános Iskola Alapító Okiratának
módosításáról, egységes szerkezetbe
foglalásáról
 
143/2011.(X.24.) sz. képv.test.határozat         Kunszentmárton Kistérség Többcélú Társulása által ellátott települési szilárd hulladékkezelés feladatellátásban való részvételről  
144/201.(X.24.) sz képv.test.határozat           az önkormányzat tulajdonát képező 309/5 hrsz-ú
Ingatlan ingyenes használatba átadásáról
 
     
2011. 09. 27.    
113/2011.(IX.27.) sz.képv.test. határozat Mesterszállás Község Önkormányzat 2012. évi
belső ellenőrzési tervéről
 
114/2011.(IX.27.) sz.képv.test.határozat          a falunapi rendezvény elszámolásáról  
115/2011.(IX.27.) sz.képv.test.határozat         Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub támogatásáról  
116/2011.(IX.27.) sz.képv.test.határozat        Mesterszállás Község szennyvíztisztító telep
és szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési
szerződés megkötéséről
 
     
2011. 09. 07.    
102/2011.(IX.07.) sz képv.test.határozat             az önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról  
103/2011.(IX.07.) sz. képv.test.határozat            ÖNHIKI benyújtásáról  
13/2011.(IX.08.) sz önkormányzati rendelet      a képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet törvényességi észrevételéről **hk
104/2011.(IX.07.) sz.képv.test.határozat            Hegedűs Imre Tiszaföldvár, Vásártét 32. szám
alatti lakos kérelméről
 
105/2011.(IX.07.) sz képv.test.határozat            Mesterszállás Vöröskereszt Szervezet működésének 2011. évi támogatásáról  
     
2011. 08. 23.    
101/2011.(VIII.23.) sz képv.test.határozat Mesterszállás Község települési esélyegyenlőségi programjáról 2011-2016.                                                                                
12/2011.(VIII.24.) sz.önkormányzati rendelet     a szociális igazgatásról és egyes szociális
ellátásokról szóló rendelet módosításáról
**hk

1 2 3