Testületi ülések

2010

2010.12.14.

   
149/2010.(XII.14.) sz. képv.test.hat. A Művelődési Ház – Könyvtár 2011. évi munkatervéről  
150/2010.(XII.14.) sz. képv.test.hat. Az önkormányzat 2011. évi munkatervéről  
14/2010.(XII.15.) sz. önk. rendelet Mesterszállás Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.12.) sz. rendeletének módosítására **hk
151/2010.(XII.14.) sz. képv.test.hat. Az önkormányzat 2010. évis III. negyedéves gazdálkodásának beszámolójáról  
152/2010.(XII.14.) sz. képv.test.hat. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára  
15/2010.(XII.15.) sz. önk. rendelet A luxusadóról szóló 4/2006.(III.31.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről *h
16/2010.(XII.15.) sz. önk. rendelet Az iparűzési adóról szóló 20/2009. (XII.16.) számú rendelet módosítására **hk
17/2010.(XII.15.) sz. önk. rendelet az építményadóról szóló 20/2003.(XII.18.) számú rendeletének módosítására **hk
18/2010.(XII.15.) sz. önk. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 16/2007.(XII.20.) számú rendeletének módosítására **hk
19/2010.(XII.15.) sz. önk. rendelet Az ivóvíz és szennyivízszolgáltatás hatósági díjának megállapításáról **hk
153/2010.(XII.14.) sz. képv.test.hat. Mesterszállás Község 2010 – 2014 időszakra szóló települési környezetvédelmi program elfogadásáról  
154/2010.(XII.14.) sz. képv.test.hat. Mezőtúr és Környéke Víz és Csatornamű Kft. ügyvezetői állásának betöltéséről  
     

2010.11.30.

   
144/2010.(XI.30.) sz. képv.test.hat. KEOP 1.3.0.-Ivóvízminőség-javító program beadásával kapcsolatos kérdésekről  
145/2010.(XI.30.) sz. képv.test.hat. A 065/8 hrsz-ú szelevényi hulladéklerakó ingatlanra telki szolgalom alakításáról  
146/2010.(XI.30.) sz. képv.test.hat. Mezőtúri Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény alapító okiratának módosítására  
147/2010.(XI.30.) sz. képv.test.hat. a Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása társulási megállapodás módosítására  
148/2010.(XI.30.) sz. képv.test.hat. Polgármesteri Hivatal Mezőtúr Alapító Okiratának módosítására  
     

2010.11.11.

   
140/2010.(XI.11.) sz. képv.test.hat. Mezőtúri Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásáról szóló megállapodás elfogadásáról  
141/2010.(XI.11.) sz. képv.test.hat. Berettyó-Körös Többcélú Társulás Alapító Okiratának módosításáról  
142/2010.(XI.11.) sz. képv.test.hat. BH-025 árokásó értékesítéséről  
143/2010.(XI.11.) sz. képv.test.hat. A Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló 79/2010. (VI.29.) számú határozata módosításáról  
     

2010.10.14.

   
117/2010.(X.14.) sz. képv.test.hat. A polgármester programjának elfogadásáról  
118/2010.(X.14.) sz. képv.test.hat. A polgármester illetményének megállapításáról  
119/2010.(X.14.) sz. képv.test.hat. A polgármester költségátalányának megállapításáról  
120/2010.(X.14.) sz. képv.test.hat. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról  
121/2010.(X.14.) sz. képv.test.hat. Barna Géza képviselő társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának mellőzéséről  
12/2010.(X.15.) sz. önkorm. Rendelet Mesterszállás Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról **hk
122/2010.(X.14.) sz. képv.test.hat. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó felülvizsgálatának elrendeléséről  
123/2010.(X.14.) sz. képv.test.hat. Az Önkormányzat gazdasági programjának átfogó felülvizsgálatának elrendeléséről  
124/2010.(X.14.) sz. képv.test.hat. A Mezőtúri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár Alapító okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról  
125/2010.(X.14.) sz. képv.test.hat. a Polgármesteri Hivatal Mezőtúr Alapító okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról  
13/2010.(X.15.) sz. önkorm.rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2007. (XXI.20.) számú rendeletének módosítására **hk
126/2010.(X.14.) sz. képv.test.hat. A Szociális és Gyámhivatal által végzett szakmai felügyeleti vizsgálat megállapításairól  
127/2010.(X.14.) sz. képv.test.hat. A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljainak ellenőrzéséhez készített intézkedési tervről  
     

2010. 09. 15.

   
90/210. (IX.15.) sz. képviselő testületi határozat Az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervéről  
91/210. (IX.15.) sz. képviselő testületi határozat Az önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról  
92/210. (IX.15.) sz. képviselő testületi határozat Az önkormányzat gazdálkodásáról 2007-2008-2009-2010. I. félévre vonatkozóan  
93/210. (IX.15.) sz. képviselő testületi határozat A falunapi rendezvény elszámolásáról  
94/210. (IX.15.) sz. képviselő testületi határozat Mesterszállás Vöröskereszt Szervezet működésének 2010. évi támogatásáról  
95/210. (IX.15.) sz. képviselő testületi határozat A Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása létrehozásáról  

1 2 3

*h: hatályban van

**hk: hatályon kívül