Testületi ülések

2009

2009.12.29.    
22/2009.(XII. 29.) számú önk. rendelet az ivóvíz és szennyvízszolgáltatás hatósági díjának megállapításáról  
     
2009.12.15.    
136/2009.(XII.15.)sz. képv. test. hat. a  Művelődési Ház - Könyvtár  2010. évi munkatervéről  
137/2009.(XII.15.) sz. képv.test.hat. az Önkormányzat 2010. évi munkatervéről  
19/2009.(XII.16.) sz. önk. rendelet Mesterszállás  Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.11.) sz. rendeletének módosítása **hk
20/2009.(XII.16.)sz. önk.rendelet a helyi iparűzési adóról **hk
21/2009.(XII.16.) sz. önk. rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásróla 16/2007.(XII.20.)sz. rendeletének módosítása **hk
     
2009.11.26.    
112/2009.(XI.26.) sz. képv. test. hat. az Önkormányzat gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  
113/2009.(XI.26.) sz. képv. hat. az Önkormányzat 2009. évi III. negyedéves gazdálkodásának beszámolójáról  
114/2009.(XI.26.) sz. képv. test. hat. az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról  
115/2009.(XI.26.) sz.képv. test. hat. Mezőtúr Város településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításáról  
116/2009.(XI.26.) sz. képv. test. hat. az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének 1. sz. módosításáról  
117/2009.(XI.26.) sz. képv. test.hat. a közművelődési szakfelügyelet által tartott ellenőrzési jelentésről  
17/2009.(XI.26.) sz. önk. rendelet új közművelődési rendeletelfogadásáról *h
18/2009.(XI.26.) sz. képv. test. hat Művelődési Ház- Könyvtár alapító okiratának elfogadásáról  
119/2009.(XI.26.) sz. képv. test.hat. Művelődési Ház-Könyvtár SZMSZ-nek az elfogadásdásáról  
120/2009.(XI.26.) sz. képv. test. hat. Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub támogatásáról  
121/2009.(XI.26.) sz. képv. test. hat. Mezőtúri Városháza  akadálymentesítésére kiírt „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című ÉAOP-2009.-4.1.5.-09 kódszámú pályázat benyújtásához hozzájárulásról  
18/2009.(XI.27.) sz. önk. rendelet

Mesterszállás Község Önkormányzati Tervtanácsáról,
szervezetéről és működési szabályairól szóló 19/2008.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

**hk
122/2009.(XI.26.) sz. képv.test.hat. a 2010. évi víz  és csatornadíjak meghatározásáról    
     
2009.09.15.    
90/(IX.15.) sz. képv. test. határozat az  Önkormányzat  2010. évi belső ellenőrzési   tervéről  
16/2009.(IX.16.) sz. önk. rendelet Mesterszállás Község önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.11.) sz. rendeletének módosításáról **hk
91/2009.(IX.15.) sz. képv. test.határozat az Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról  
     
2009.08.25.    
74/2009.(VIII.25.) sz. képv. test. hat az  Önkormányzat 2008. évi költségvetési átfogó belső ellenőrzéséről szóló intézkedési tervéről  
75/2009.(VIII.25.) sz. képv.test. hat. az Önkormányzat a közművelődési tevékenység és a könyvtár ellenőrzéséről szóló intézkedési tervéről  
15/2009.(VIII:26.) sz. önk. rendelet

a helyi önkorm. rendeleteknek a 2006/123EK irányelv szerinti jogharmonizációs záradékkal történő kiegészítése

*h
76/2009.(VIII.25.) sz. képv. test. hat. Mesterszállás Általános Iskola Szabadság út 17. szám alatti iskola épület tetőborításának meghibásodásáról  
     
2009.06.24.    
63/2009. (VI.24.) sz. képv. test. hat. a Mezőtúri kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásáról szóló megállapodás módosításáról  
64/2009. (VI.24.) sz. képv. test. hat. a mesterszállási orvosi iroda, rendelő és váró (Mesterszállás Szabadság út 11.) használatba adásáról  
65/2009. (VI.24.) sz. képv. test. hat. az 53/2009. (V.18.) sz. képviselőtestületi határozat visszavonásáról  
     
2009.05.21.    
62/2009.(V.21.) Polgármesteri Hivatal Mezőtúr Körjegyzőségi munkájáról  

1 2 3

                           
*h: hatályban van

**hk: hatályon kívül