Művelődési Ház - Könyvtár

A mesterszállási Községi Könyvtár és Művelődési Ház fő feladatának tekinti, hogy gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez.

Könyvtárunk információs hátteret nyújt az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez és a közhasznú ismeretek megszerzéséhez.

Elősegíti a község történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását.

Helyet biztosít az önművelődést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek, hozzájárul a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.

A kitűzött célok megvalósítására törekedve a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk.

A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait.

Nyilvános, közösségi Internet-hozzáférést biztosítunk a könyvtárhasználók számára, hangsúlyt fektetünk a saját tartalomszolgáltatásra.

Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait és a felmerülő igényeknek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait, javítjuk személyi és tárgyi feltételeit.

Tevékenységünket összehangoljuk a községben működő többi intézménnyel is.

 
Kovács János - könyvtárvezető

 

Művelődési Ház - Könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfő: 9-11, 15-16

Kedd: 9-10, 15-16

Szerda: 9-10,

Csütörtök: 9-10, 14-16

Péntek: ZÁRVA

Szombat: 9-10, 15-16

Vasárnap: ZÁRVA